amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Responsive image

ເຕັກນິກ Elem Garden

  • ລົດຕັດຫຍ້າ
  • 1,250,000
  • ເຕັກນິກ Elem Garden
  • ລົດຕັດຫຍ້າ
  • ຕັກນິກ Elem Garden ຮູບແບບທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈຫຼາຍ, ມີຄວາມກວ້າງ 30 ຊັງຕີແມັດແລະມີຄວາມສູງທີ່ສາມາດປັບໄດ້ຈາກ 12 ເຖິງ 45 ມມ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີຫຍ້າທີ່ທ່ານໄດ້ຝັນອີກຄັ້ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນສາມາດບັນຈຸຫຍ້າໄດ້ເຖິງ 16 ລິດ, ເຮັດໃຫ້ມັນ ເໝາະ ແກ່ການເຮັດສວນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ. ແ

ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ