amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜູ້ປະກອບການ (ທັງຫມົດມີ 85 ກຸ່ມ)

ຊື່ກຸ່ມ ປະເພດ ເມືອງ ແຂວງ ທີ່ຢູ່ ແລະ ເບີຕິດຕໍ່
ໂຕ່ ໄຊຍະເພັດ ໂຮງສີເຂົ້າ ໂຕ່ ໄຊຍະເພັດ ໄຊບົວທອງ ຄຳມ່ວນ -
ໂຕ່ ໄຊຍະເພັດ ໂຮງສີເຂົ້າ ໂຕ່ ໄຊຍະເພັດ ໄຊບົວທອງ ຄຳມ່ວນ -
ໂຕ່ ໄຊຍະເພັດ ໂຮງສີເຂົ້າ ໂຕ່ ໄຊຍະເພັດ ໄຊບົວທອງ ຄຳມ່ວນ -
​ນາງ​ ລອຍ ໂຮງ​ສີ​ເຂົ້າ ຄຳ​ປະ​ເສີດ ຍົມມະລາດ ຄຳມ່ວນ -
​ນາງ ລອຍ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ຍົມມະລາດ ຄຳມ່ວນ -
​ນາງ​ບົວ​ລຽນ ​ໂຮງ​ສີ​ເຂົ້າ ບົວ​ລຽນ ຍົມມະລາດ ຄຳມ່ວນ -
​ນາງ ບົວ​ລຽນ ໂຮງ​ສີ​ເຂົ້າ ບົວ​ລຽນ ຍົມມະລາດ ຄຳມ່ວນ -
​ນາງ ບົວ​ລຽນ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ຍົມມະລາດ ຄຳມ່ວນ -
ນາງ ສີວິໄຊ ໂຮງສີເຂົ້າສິວິໄຊ ມະຫາໄຊ ຄຳມ່ວນ -
ນ. ສີວິິໄຊ ໂຮງສີເຂົ້າສິວິໄຊ ມະຫາໄຊ ຄຳມ່ວນ -
ນ. ສີວິໄຊ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ມະຫາໄຊ ຄຳມ່ວນ -
ທ່ານ ບຸນລ່ຽມ ກຸ່ມໂຮງສີ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ ໂພນຄຳ, ເບີໂທ 020 99849744
ວັນຮຽງ ປ້າວັນຮຽງ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ pakhang, ເບີໂທ 02055776941
ວັນຮຽງ ປ້າວັນຮຽງ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ -
ວັນຮຽງ ປ້າວັນຮຽງ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ -
ວັນຮຽງ ປ້າວັນຮຽງ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ -
ວັນຮຽງ ປ້າວັນຮຽງ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ -
ວັນຮຽງ ປ້າວັນຮຽງ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ -
ທ່ານ ສົມສັກ ຈັນດາລາ ໂຮງສີເຂົ້າສົມສັກ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ ເບີໂທ 020 55601922
ນາງທິດດາວັນ ໂຮງສີເຂົ້າທິດດາວັນ ບໍລິຄັນ ບໍລິຄຳໄຊ -
ນາງ ທິດດາວັນ ກຸ່ມໂຮງສີ ບໍລິຄັນ ບໍລິຄຳໄຊ ໂນນສົມບູນ, ເບີໂທ 02095039985
ສົມສັກ ສົມສັກ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ -
ສົມສັກ ສົມສັກ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ -
ສົມສັກ ໂຮງສີເຂົ້າສົມສັກ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ -
ສົມສັກ ໂຮງສີເຂົ້າສົມສັກ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ -
ສົມສັກ ໂຮງສີເຂົ້າສົມສັກ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ -
ນາງ ມະໂນລາ ໂຮງສີເຂົ້າມະໂນລາ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ -
ທ. ຊ້ວນ ແກ້ວຕາ ໂຮງສີເຂົ້າ ຊ້ວນ ແກ້ວຕາ ປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ -
ນາງ ມະໂນລາ ໂຮງສີເຂົ້າມະໂນລາ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ ເບີໂທ 02055400760
ນາງ ມະໂນລາ ໂຮງສີເຂົ້າມະໂນລາ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ -
ນາງ ມະໂນລາ ໂຮງສີເຂົ້າມະໂນລາ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ -
ຊຽງປັນ ຍົດເຕັມ ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ -
ນ ວັນທອງ ວິລະວົງ ທ່ານ ຊຽງປັນ ຍົດເຕັມ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ -
ນ ວັນທອງ ວິລະວົງ ທ່ານ ຊຽງປັນ ຍົດເຕັມ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ -
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ -
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ -
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ -
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ -
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ -
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ -
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ -
ທ່ານ ອຸດົມ ກຸ່ມໂຮງສີ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ນາແລ້ງຫຼວງ, ເບີໂທ 02092393679
ທ່ານ ພູວອນ ມະຫາໄຊ ກຸ່ມໂຮງສີ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ນາໄຮ, ເບີໂທ 02055989069
ທ່ານ ເສີດ ມູນສາ ກຸ່ມໂຮງສີ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ນາແລ້ງນ້ອຍ, ເບີໂທ 030 5826998
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ທ່ານ ຊຽງປັນ ຍົດເຕັມ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ -
ນາງ ວັນທອງ ວິລະວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ -
ນາງ ວັນທອງ ວີລະວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ -
ແມ່ວຽງ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ -
ແມ່ວຽງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ -
ແມ່ວຽງ ກຸ່ມໂຮງສີ 1 ພຽງ ໄຊຍະບູລີ -
ທ່ານ ນາງ ບຸນຮຽງ ພົມມີໄຊ ໂຮງສີເຂົ້າບຸນຮຽງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ -
ທ່ານ ໄວຍະກິດ ໂຮງສີເຂົ້າໄວຍະກິດ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ -
​ທ້າວ ສະ​ເຫຼີມ​ໄຊ ໂຮງ​ສີ​ເຂົ້າ​ເຈັກ​ຄຳ ຍົມມະລາດ ຄຳມ່ວນ -
ທ່ານ ພູວອນ ມະຫາໄຊ ທ່ານ ພູວອນ ມະຫາໄຊ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ -
ທ. ພູວອນ ມະຫາໄຊ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ -
ທ ໂຕ່ ໄຊຍະເພັດ ໂຮງສີເຂົ້າ ໂຕ່ ໄຊຍະເພັດ ໄຊບົວທອງ ຄຳມ່ວນ -
ທ ໂຕ່ ໄຊຍະເພັດ ກຸ່ມໂຮງສີ ໄຊບົວທອງ ຄຳມ່ວນ -
ທ ໂຕ່ ໄຊຍະເພັດ ກຸ່ມໂຮງສີ ໄຊບົວທອງ ຄຳມ່ວນ -
ທ່ານ ໄວຍະກິດ ໂຮງສີເຂົ້າໄວຍະກິດ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ -
ທ່ານ ໄວຍະກິດ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ -
ທ່ານ ໄວຍະກິດ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ -
ທ່ານ ນາງ ສຸນັດ ອາດສະໜານີ ໂຮງສີເຂົ້າບຸນໜັກ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ -
ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ມີບຸນ ບໍລິສັດພັນເພັດ ການກະເສດ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ -
ນາງ ບຸນມີ ເພັດສະລາດ ໂຮງສີເຂົ້າ ໜູນາ ສ່ວນບຸກຄົນ ໄຊບົວທອງ ຄຳມ່ວນ -
ສີວິໄຊ ໂຮງສີເຂົ້າສິວິໄຊ ມະຫາໄຊ ຄຳມ່ວນ -
ໂຕ້ ໄຊຍະເພັດ ກຸ່ມໂຮງສີ ໄຊບົວທອງ ຄຳມ່ວນ -
ໂຕ້ ໄຊຍະເພັດ ກຸ່ມເກັບຊື້ເຂົ້າ ໄຊບົວທອງ ຄຳມ່ວນ -
ທ. ຊ້ວນ ແກ້ວຕາ ກຸ່ມໂຮງສີ ປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ -
ບຸນມີ ກຸ່ມໂຮງສີ ໄຊບົວທອງ ຄຳມ່ວນ ສີວິໄລ, ເບີໂທ 95133344
ສັນຕິໄຊ ກຸ່ມໂຮງສີ ຍົມມະລາດ ຄຳມ່ວນ ທາມພວງ, ເບີໂທ 98570573
ບຸນຫຽງ ກຸ່ມໂຮງສີ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດອນໜູນ, ເບີໂທ 29917778
ທອງສະຫວັນ ຮ້ານ-ບໍລິສັດກະສິກຳ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນາໄຮ, ເບີໂທ 99999963
ບຸນນາກ ຮ້ານ-ບໍລິສັດກະສິກຳ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໜອງແຫ້ວ, ເບີໂທ 55999910
ສຸທາດ ກຸ່ມໂຮງສີ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດອນໜູນ, ເບີໂທ 55520382
ຊວນ ກຸ່ມໂຮງສີ ປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດອນວາງໂພ, ເບີໂທ 9980 6163
ໃໝອິນ ກຸ່ມໂຮງສີ ຊຽງຮ່ອນ ໄຊຍະບູລີ ໃໝ່ນອງສັງ, ເບີໂທ 59688828
ສີເມືອງ ກຸ່ມໂຮງສີ ພຽງ ໄຊຍະບູລີ ນາສິງ, ເບີໂທ 55979382
ບີ ມະນີວົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ຊຽງຮ່ອນ ໄຊຍະບູລີ ໂພນຄຳ, ເບີໂທ 58057777
ຊຽງພັນ ກຸ່ມໂຮງສີ ຊຽງຮ່ອນ ໄຊຍະບູລີ ນາສິງ, ເບີໂທ 22982630
ສົມສັກ ຈັນດາລາ ກຸ່ມໂຮງສີ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ ໄຮຢ່ອນ, ເບີໂທ 55320897, 55601922
ວັນຫຽງ ກຸ່ມໂຮງສີ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ ປາກໍ, ເບີໂທ 55776941
ມະໂນລາ ກຸ່ມໂຮງສີ ທຸລາຄົມ ວຽງຈັນ ປາກຫາງ, ເບີໂທ 55400760
ທິດາວັນ ກຸ່ມໂຮງສີ ບໍລິຄັນ ບໍລິຄຳໄຊ ນຸນສົມບູນ, ເບີໂທ 95039985
ສົມພົງ ກຸ່ມໂຮງສີ ປາກຊັນ ບໍລິຄຳໄຊ ສົມສະຫວັດ, ເບີໂທ 52957679
ຂັນເງິນ ກຸ່ມໂຮງສີ ປາກຊັນ ບໍລິຄຳໄຊ ພູນງາມ, ເບີໂທ 55169333