amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Responsive image

ພາລະກິດການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 6 (ຜ່ານການປະຊຸມທາງໄກ) ລະຫວ່າງວັນທີ 17-25 ມິຖຸນາ, 2021

ວັນທີ: 25/06/2021

ພາລະກິດການສະຫນັບສະໜຸນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ 6 (ຜ່ານການປະຊຸມທາງໄກ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-25 ມິຖຸນາ 2021, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມທາງໄກ ສະໂມສອນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ. ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກົມວິຊາການທີ່ເປັນຈຸດປະສານງານຂອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ພະແນກກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ທີມງານຈາກທະນາຄານໂລກ, ອົງການເນເທີແລນພັດທະນາປະຈຳລາວ (SNV), ສະຖາບັນຄົ້ນຄົ້ວເຂົ້ານາໆຊາດ (IRRI) ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ.

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຕົກລົງການນັບຕັ້ງແຕ່ການຕິດ ຕາມຊຸກຍູ້ໃນ ເດືອນທັນວາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະອອກປະກອບ ຂອງ ໂຄງການ ຊືງປະກອບມີ: 1). ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງແຕ່ລະສ່ວນປະກອບຈາກພາລະກິດຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນເດືອນ ທັນວາ 2020; 2). ທົບທວນຄືນແຜນທຸລະກິດທີ່ກະກຽມໂດຍກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ; 3). ສືບຕໍ່ທົບທວນແລະ ປັບປຸງການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ບົດລາຍງານ ພັດທະນາໂດຍອີງໃສ່ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ແລະການອອກແບບລາຍລະອຽດ ຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ການປະເມີນ ໂຄງການຊົນລະປະທານທີ່ໄດ້ປະເມີນແລ້ວ (1B) ແລະ ມີແຜນຈະໄດ້ດຳເນີນການປັບປຸງສ້ອມແປງ; 4). ຂອດການຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ຫ້ອງການປະສານງານຂັ້ນສູນກາງ (NPMO) ແລະ ຫ້ອງການປະສານງານປະຈຳພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ (PAFOs) ເພື່ອເລັ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ໄວຂື້ນ. ສຳລັບຜົນຂອງການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການໃນຄັ້ງນີ້, ທາງຄະນະທີມງານ ທະນາຄານໂລກ ຈະໄດ້ນຳໄປເປັນບ່ອນອີງ ສຳລັບ ບູລິມະສິດ ໃນການປຶກສາຫາລື ໃນ 6 ເດືອນ ຕໍ່ໜ້າ ແລະ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການປະເມີນໄລຍະກາງສະໄໝຂອງ ໂຄງການ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 7 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຈະມາເຖີງ.

ເນື່ອງຈາກວ່າສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບາງວຽກງານກິດຈະກຳຂອງໂຄງການແມ່ນມີຄວາມຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ຍ້ອນວ່າທິມງານທີ່ປຶກສາຕ່າງປະເທດບໍ່ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ ແລະ ທີ່ປຶກສາພາຍໃນກໍ່ບໍສາມາດເດີນທາງໄປເຮັດວຽຢູ່ທ້ອງຖີ່ນໄດ້ເປັນປົກກະຕິ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຍັງມີຫລາຍກິດຈະກຳ ທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີພໍສົມຄວນ. ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້​ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ 3 ໂຕຊີ້ວັດໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນດີ ແລະ ທັບຕໍ່ກັບເວລາໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທຸກໆພາສ່ວນຂອງໂຄງການ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດວຽກ​ງານ​ຂອງ​ໂຄງການ​ຕົນຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄາດໝາຍທີ່ວາງ​ໄດ້​ວາງ​ອອກທຸກປະການ.