ສະຫວັນນະເຂດ ເປີດຂະບວນການຜະລິດລະດູແລ້ງ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍປູກ ເຂົ້ານາແຊງ 30,000 ກວ່າເຮັກຕາ.

ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສົມທົບກັບ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ່ 26-11-2020

ສະຫວັນນະເຂດ ເປີດຂະບວນການຜະລິດລະດູແລ້ງ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍປູກ ເຂົ້ານາແຊງ 30,000 ກວ່າເຮັກຕາ.

ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສົມທົບກັບ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ່ 26-11-2020

ສະຫວັນນະເຂດ ເປີດຂະບວນການຜະລິດລະດູແລ້ງ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍປູກ ເຂົ້ານາແຊງ 30,000 ກວ່າເຮັກຕາ.

ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສົມທົບກັບ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ່ 26-11-2020

ສະຫວັນນະເຂດ ເປີດຂະບວນການຜະລິດລະດູແລ້ງ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍປູກ ເຂົ້ານາແຊງ 30,000 ກວ່າເຮັກຕາ.

ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສົມທົບກັບ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ່ 26-11-2020

  • ໝວດຂ່າວຍອດນິຍົມ
  • ຂ່າວຕ່າງປະເທດ 9999
  • ຂ່າວພາຍໃນ 9999
  • ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ 9999
  • ຂ່າວກະສິກຳ 9999
  • ຂ່າວການພັດທະນາ 9999
  • ຂ່າວເສດຖະກິດ 9999
« 1 2 3 4 5 6 »